Wykaz czasopism
Wykaz czasopism - UPZ

Wykaz czasopism

Wykaz czasopism gromadzonych w Bibliotece UPZ

 • Archiwariusz Zamojski 2006–2014
 • Aura 2015–2017
 • Barometr Regionalny 2002–2019
 • Biuletyn Polonistyczny 1978–1980
 • Dialog 1991–1992
 • Dzieje Najnowsze 2009–2012
 • Energetyka Wodna 2012–2019
 • Facta Simonidis 2008–
 • Głos Nauczycielski 2018–2019
 • Informator: Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu 2017–Internationale Politik und Gesellschaft 2001–2005
 • Język Polski 1921–2004
 • Język Rosyjski 1948–1990
 • Języki Obce w Szkole 1990–2000
 • Języki Obce w Szkole 1990–2000
 • Językoznawca 1963–1977
 • Kronika Tygodnia 2008–
 • Krytyka 1980–1981
 • Kultura 1964–1980
 • Kultura i Społeczeństwo 2008–2012, 2015–2016
 • Logistyka 2021–
 • Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2018–
 • Matematyka 1950–1994
 • Mazowsze: Studia Regionalne 2009 –
 • Mechanik 2015–
 • Miesięcznik Literacki 1969–1976
 • Monitor Europejski 2008
 • Mówią Wieki 2009–2012
 • Myśl Ludowa 2009–2012
 • National Geographic (angielski) 1966–1969, 1971–1973, 2004
 • Newsweek (angielski) 2006–2010
 • Odkrywca 2018
 • Odra 1993–2001
 • Pielęgniarka Epidemiologiczna: Informator 2012–2015
 • Poezja 1975–1989
 • Polityka 2006–2012, 2014–
 • Polonistyka 1948–1992, 2009
 • Polska Zbrojna 2018–2020
 • Poradnik Językowy 1902–1987
 • Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2019–
 • Programista 2021–
 • Przegląd Statystyczny 2018–2019
 • Realia i co dalej 2017
 • Rocznik Polonii 2005–2006
 • Roczniki Humanistyczne 1996, 2005
 • Ruch Literacki 1962–2004
 • Rzeczpospolita 2006–2011
 • Skafander 2010–
 • Sprawy Międzynarodowe 2006–2012, 2015–2018
 • Stosunki Międzynarodowe 2021-
 • Studia Ekonomiczne i Regionalne 2014–2018
 • Studia Socjologiczne 1988
 • Studia Żydowskie 2011–
 • The Warsaw Voice 2010–2011
 • Turyzm 2010–
 • Twórczość 1946–2001
 • Tygodnik Powszechny 2010–2011
 • Tygodnik Zamojski 1980–1989, 2006–
 • Ubezpieczenia Społeczne 2017–
 • Wiadomości Turystyczne 2015–2017
 • Wychowanie w Przedszkolu 2018–2019
 • Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992
 • Zeszyty Historyczne 1976–1989
 • Zeszyty Literackie 1992–1994
 • Zeszyty Niemcoznawcze 1994–2001
 • Znak 1999, 2009–2011