Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Władze Uczelni

 

Rektor

dr hab. Andrzej Samborski

 

Prorektor

dr inż. Andrzej Burda

 

Kanclerz

mgr Jerzy Korniluk