Władze ZUTW - UPZ

Władze ZUTW

Władze ZUTW

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Halina Caban – Prezes
 2. Grażyna Smyk – Wiceprezes
 3. Stanisława Mościbroda – Wiceprezes
 4. Teresa Szostak – Sekretarz
 5. Alicja Małek – Skarbnik
 6. Tadeusz Herbin – Członek
 7. Tadeusz Jarosz – Członek
 8. Józef Psiuk – Członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Cecylia Witek – Przewodnicząca
 2. Anna Grymuza
 3. Zdzisława Holko

Sąd Koleżeński:

 1. Zofia Hasiec
 2. Grażyna Daniłowicz
 3. Janina Staroń.

Uniwersytet Posiada Radę Programową, której zadaniem jest  doradzanie w sprawach tematyki  wykładów, konferencji i sympozjów naukowych, działalności badawczej i wydawniczej.

                                   RADA PROGRAMOWA

                 Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

* dr hab. Paweł Skrzydlewski – Rektor Akademii Zamojskiej, prof. A. Z; Przewodniczący Rady Programowej

* dr nauk med. Rafał Sapuła - Kierownik Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji w Zamościu, wojewódzki konsultant w

   dziedzinie rehabilitacji medycznej;  z-ca   przewodniczącego   Rady Programowej

* mgr Piotr Bartnik – Dyrektor Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

* mgr Andrzej Bubeła – Dyrektor Centrum Kultury Filmowej ,,Stylowy” w Zamościu

* mgr Andrzej Urbański – Z-ca Dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu

* mgr Ryszard Weremczuk – Prezes Zarządu Centrum Zdrowia ..Puls” w Zamościu

* mgr Halina Caban – Prezes Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku

* mgr Grażyna Smyk – Wiceprezes Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku