UPZ - ul. Zamoyskiego 64
UPZ - ul. Zamoyskiego 64 - UPZ

UPZ - ul. Zamoyskiego 64

W 2006 r. miasto wydzierżawiło Uczelni ten obiekt na okres 7 lat. W związku z możliwością pozyskania przez UPZ środków z UE, miasto wyraziło zgodę na przedłużenie dzierżawy na 40 lat. Po przekazaniu budynku, Uczelnia przeprowadziła niezbędny zakres prac w celu zaadoptowania go do potrzeb uczelni wyższej. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych możliwe było gruntowne wyremontowanie i rozbudowa budynku, a także zagospodarowanie jego otoczenia.
W dniu 30 września 2019 roku Rada Miasta Zamość podjęła stosowną uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu Uczelni nieruchomości przy ul. Zamoyskiego 64.

W budynku mieszczą się Instytuty: Społeczno - Ekonomiczny i Techniczno - Informatyczny. Znajdują się w nim sale wykładowe i ćwiczeniowe oraz biura: Dział Nauczania i Spraw Studenckich, biuro naukowe Rektora, biuro Prorektora, Studium Wychowania Fizycznego, pracownia bezpieczeństwa narodowego wyposażona w strzelnicę laserową, laboratoria dydaktyczno-badawcze, w tym: laboratoria mechaniki, odnawialnych źródeł energii oraz laboratoria informatyczne, które wyposażono w specjalistyczne urządzenia badawcze, sprzęt komputerowy i odpowiednie oprogramowanie.