UPZ - ul. Szczebrzeska 31
UPZ - ul. Szczebrzeska 31 - UPZ

UPZ - ul. Szczebrzeska 31

Kompleks trzech budynków - największy z budynków (Budynek A) Uczelnia zakupiła w 2012 r., dwa pozostałe (Budynek B, Budynek C) w roku 2013. W latach 2014-2015 budynki wyremontowano dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zaadoptowano na potrzeby laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu. W budynku A i B zlokalizowano laboratoria mechaniki. Budynek C stanowi zaplecze – magazyn materiałów dla laboratoriów zlokalizowanych w budynkach A i B. W budynku A znajdują się następujące sekcje:

  • Sekcja Badań Pojazdów i Silników 
  • Sekcja Obrabiarek Sterowanych Numerycznie
  • Sekcja Spajalnictwa i Inżynierii Powierzchni
  • Sekcja Spajania Tworzyw Sztucznych
  • Sekcja Badań Strukturalnych Tworzyw Sztucznych
  • Sekcja Wytwarzania Kształtek z Tworzyw Sztucznych
  • Sekcja Badań Mechanicznych Folii i Kształtek z Tworzyw Sztucznych
  • Sekcja Badań Palności Tworzyw Sztucznych.

W budynku B znajduje się Sekcja Spajalnictwa i Inżynierii Powierzchni.