UPZ - ul. Pereca 2
UPZ - ul. Pereca 2 - UPZ

UPZ - ul. Pereca 2

Rozpoczynając swoją działalność w 2005 r., Uczelnia dysponowała dwoma pomieszczeniami w gmachu historycznej Akademii Zamojskiej przy ul. Akademickiej 8 w Zamościu, wydzierżawionymi od I Liceum Ogólnokształcącego. W pomieszczeniach tych mieścił się Rektorat, Kwestura i Dział Rozwoju. W roku akademickim 2010/2011 Uczelnia pozyskała od Skarbu Państwa kompleks kamienic położonych w obrębie Starego Miasta przy ul. Pereca 2 w Zamościu, gdzie po przeprowadzeniu gruntownego remontu w 2013 r. przeniesiono siedzibę władz Uczelni – Rektorat oraz zlokalizowano biura administracyjne – Kwesturę, Kadry, Dział Rozwoju, Dział Administracyjno-Inwestycyjny oraz salę Senatu i dwie sale konferencyjno-szkoleniowe, a także Laboratorium Gleb i Podłoży Ogrodniczych. Część budynku przeznaczona została na pokoje gościnne i mieszkalne dla studentów, pracowników oraz gości Uczelni.