UPZ - ul. Hrubieszowska 24
UPZ - ul. Hrubieszowska 24 - UPZ

UPZ - ul. Hrubieszowska 24

Budynek, od którego Uczelnia rozpoczęła działalność dydaktyczną początkowo (od 2005 r.) był dzierżawiony od miasta, a następnie został zakupiony na początku 2012 roku.
W chwili obecnej budynek stanowi siedzibę Instytutu: Humanistyczno - Medycznego. Mieszczą się w nim sale wykładowe, sale ćwiczeniowe i seminaryjne, pracownie pielęgniarstwa (umiejętności pielęgniarskich, higieny osobistej, ratunkowa, badań fizykalnych, pediatryczna), fonetyczne laboratorium językowe, biblioteka z czytelnią oraz laboratorium komputerowe. Zlokalizowane są tutaj również biura: Dyrektorów Instytutów, Działu Nauczania i Spraw Studenckich, Biuro Karier i Praktyk Studenckich, Studium Języków Obcych.