O Uczelni - UPZ

O Uczelni

Uczelnia powstała w Zamościu w 2005 roku pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu (PWSZ). Od 1 września 2019 roku, na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PWSZ w Zamościu zmieniła nazwę na: Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu.