Tworzenie kursów w nauczaniu zdalnym - UPZ

Tworzenie kursów w nauczaniu zdalnym

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami technicznymi i dydaktycznymi tworzenia kursów w zdalnym nauczaniu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na technologie i narzędzia umożliwiające tworzenie i udostępnianie kursów oraz zdalne testowanie i egzaminowanie. Poruszone zostaną również zagadnienia metodyczne związane z realizacją zdalnego nauczania.    

Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji edukacyjnych i szkoleniowych oraz innych osób zamierzających tworzyć i udostępniać kursy na potrzeby zdalnego nauczania.

Liczba godzin: 30.

Tematyka kursu:

  • Metodyki zdalnego nauczania.
  • Tworzenie dokumentów i prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem elementów graficznych i multimedialnych.
  • Przegląd wybranych narzędzi i technologii umożliwiających tworzenie i udostępnianie kursów w zdalnym nauczaniu.
  • Przegląd wybranych narzędzi zdalnego testowania i egzaminowania.