Szkolenia specjalizacyjne - UPZ

Szkolenia specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie


OFERTA SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - planowany termin uruchomienia                                                                                                                                                                         30.11.2021 r.
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - w trakcie realizacji
 3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
 4. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
 5. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych -   w trakcie realizacji
 6. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
 7. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
 8. Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
 9. Opieka długoterminowa dla pielęgniarek
 10. Opieka paliatywna dla pielęgniarek
 11. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
 12. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek -  w trakcie realizacji
 13. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
 14. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
 15. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
 16. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 17. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Informacje i zapisy

Akademickie Centrum Edukacji
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 663 188 380
e-mail: ace@upz.edu.pl