Szkolenia specjalizacyjne - UPZ

Szkolenia specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie


OFERTA SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
 3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
 4. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
 5. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
 6. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
 7. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
 8. Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
 9. Opieka długoterminowa dla pielęgniarek
 10. Opieka paliatywna dla pielęgniarek
 11. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
 12. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
 13. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
 14. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
 15. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
 16. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 17. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Informacje i zapisy

Akademickie Centrum Edukacji
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 663 188 380
e-mail: ace@upz.edu.pl