STUDIA ŻYDOWSKIE. ALMANACH / JEWISH STUDIES. ALMANAC
STUDIA ŻYDOWSKIE. ALMANACH / JEWISH STUDIES. ALMANAC  - UPZ

STUDIA ŻYDOWSKIE. ALMANACH / JEWISH STUDIES. ALMANAC

„STUDIA ŻYDOWSKIE. Almanach” – to rocznik naukowy poświęcony szeroko rozumianej problematyce żydowskiej, otwarty zarówno dla pracowników naukowych jak i studentów. Obecnie ukazał się numer 9. Czasopismo wypełnia lukę na rynku wydawniczym a zarazem jest doskonałym narzędziem promocji Uczelni. Dla tej inicjatywy wydawniczej pozyskano badaczy z różnych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą. W Radzie Redakcyjnej zasiadają m.in.: Natalia Aleksiun (Touro Jewish College, New York), Henryk Chałupczak (UPZ/UMCS Lublin), Semyon Goldin (Hebrew University, Jerusalem), Eleonora Jedlińska (Uniwersytet Łódzki), istorii ŻydówKonrad Zieliński (UMCS Lublin – przewodniczący Rady), Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa). W periodyku, poza materiałami dotyczącymi miasta Zamościa i regionu, publikowane są teksty dotyczące szeroko rozumianej kultury i historii Żydów, współczesnych relacji polsko-żydowskich oraz studia dotyczące Izraela i problematyki bliskowschodniej. Z uwagi na wspaniałe dziedzictwo kulturowe miasta, fakt obecności zamojskiej starówki na liście UNESCO, drukowane są również teksty dotyczące historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki i kultury żydowskiej. Pełnotekstowe wersje czasopisma dostępne są na stronie internetowej Uczelni.

Kontakt

„Studia Żydowskie. Almanach”
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel./fax +48 84 638 35 00
e-mail: boguslaw.kopka@akademiazamojska.edu.pl; boguslaw.kopka@gmail.com

Pobierz dokumenty