Studenckie Koło Naukowe Pedagogów
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów - UPZ

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów powstało z inicjatywy studentów oraz  pracowników naukowych kierunku.

Podstawowe zadania to przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach środowiska lokalnego oraz kształtowania prawidłowych postaw wobec problemów wynikających z obszarów działalności pedagogiki.

Studenci Pedagogiki mają okazję  do praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz  udziału w zdarzeniach – konferencjach naukowych i seminariach  mających na celu popularyzację Uczelni oraz  kierunku.


Działalność naukowa studentów Pedagogiki (2018-2020)

1. Czynny udział w konferencjach naukowych

Aktualia Pedagogiki – Konferencja naukowa. Naukowy panel dyskusyjny studentów  Pedagogiki. W ramach konferencji zorganizowanej 16.05.2019 r. zaprezentowane zostały wyniki prac studentów - 30 referatów teoretyczno-badawczych wygłoszonych przez studentów III roku pedagogiki w sesjach tematycznych: Duchowość Człowieka, Kreatywność Jednostki, Wyzwania Edukacyjne, Problemy Społeczne, Jednostka a osiągnięcia. W ramach konferencji wygłoszone zostały referaty: dr I. Kurzępa - Dylematy moralno-etyczne nauczyciela, dr H. Iwańczyk - Szkolić czy kształcić? oraz  referat pt. Metoda kruszenia w nauczaniu matematyki zaprezentowany przez p. A. Wacniak (opiekun mgr A. Wojtyna). Aktywność dydaktyczna i wychowawcza studentów I, II i III przedstawiona została w formie wystawy prac etapowych, m.in. Sylwetka Absolwenta, Publikacje Studentów (opiekun dr inż. A. Waszek), „Rozwijanie kompetencji kluczowych studentów”, „Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem” (opiekun: mgr M. Cieślak). Komitet naukowy panelu: dr Monika Rajtak, dr inż Agata Waszek, dr Halina Iwańczyk, dr Irena Kurzępa, mgr Monika Cieślak, mgr Alina Wojtyna. W skład studenckiego komitetu organizacyjnego weszły: Anna Falandysz, Joanna Bartosiak, Maria Suchodolska, Samanta Kowalczuk-Sieradzka, Agnieszka Wacniak, Sylwia Kusa, Ewa Mazurek, Magdalena Śliwa, Zuzanna Floraszek, Dominika Uszko.

Człowiek w kręgu współczesnej kultury. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  zorganizowana została przez Zakład Pedagogiki UPZ w dniu 21.11.2019 r. w Zamościu.  Tematyka konferencji oscylowała wokół 3 paneli dyskusyjnych: Współczesne przejawy życia społecznego, Problemy emocjonalne współczesnego człowieka oraz Aktualne wyzwania cywilizacyjne. W konferencji aktywnie udział wzięły studentki pedagogiki. Pani M. Pasieczna wygłosiła referat pt. „Przemoc w rodzinie wobec dzieci”, natomiast p. A. Żuk referat pt. „Starzenie się społeczeństwa”.

2. Publikacje artykułów w Gazecie Akademickiej „Skafander”

M. Dudziński „Postawy rodzicielskie w wobec ojców” (nr 9/2019), K. Kołodziejczyk „Religijność młodych ludzi” (nr 8/2019), J. Tałanda, M. Soboń Samotność młodzieży licealnej  nr 9/2019 „Znaczenie miłości w życiu młodzieży” (nr 2/2020), P. Marchiewicz „Poczucie własnej wartości”, R. Mielnik „Znaczenie samooceny” (nr  3/2020), B. Bartosiak „Dlaczego ważna jest empatia”,  M. Kogut „Obecność ojca w wychowaniu dziecka” (nr 4/2020). A. Bielińska "Poczucie koherencji u młodzieży z różnych kierunków studiów"  Nr 5 (138) 14.10.2020  s. 10 https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2286-skafander-5-138.pdf
A.Kostrubiec, Relacja młodzieży do Boga, Nr 6 (139), 17 listopada 2020 r. s.10 https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2438-skafander-6-139.pdf

3. Projekty na rzecz  środowiska lokalnego

W ramach aktywizacji studentów w środowisku lokalnym oraz wsparcia studentów w rozwoju społecznym, naukowym i zawodowym pracownicy Zakładu Pedagogiki wraz ze studentami przeprowadzili liczne formy animacji społecznej. Na  uwagę zasługuje m. in. aktywny udział studentek II roku Pedagogiki w akcji charytatywnej  „Kilometry Dobra” w ramach kampanii Kilometry Dobra w Zamościu (dr inż. A. Waszek),  współpraca studentów I, II i III roku z Przedszkolem Miejskim nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu przy organizacji działań  innowacyjnych pt. „Tydzień Bezpieczeństwa”, czynny udział studentów w  XVIII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, zaangażowanie studentów w organizację pikniku rodzinnego dla dzieci i rodziców z Przedszkola Miejskiego nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu.

Ponadto, studenci III roku przygotowali przedstawienie teatralne dla dzieci przedszkolnych  pt. „Czy możesz zaufać obcym?”.  Studenci II roku zorganizowali spotkanie opłatkowe dla mieszkańców osiedla, wzięli udział w organizacji i prowadzeniu  Miejskiego Przeglądu Zamojskich Przedszkoli oraz spotkaniu pt. „Cztery pory roku” (mgr M. Cieślak). Przeprowadzili badania w szkole podstawowej na temat korzystania z Internetu, połączone ze spotkaniem fokusowym (opiekun: dr I. Zakrzewska). Studenci II i III roku aktywnie uczestniczyli w działaniach wolontariatu w zawodowych rodzinach zastępczych (mgr T. Kloc, mgr A. Gałan) oraz włączyli się w innowacyjną akcję pt. Przedszkolak w świecie języka, wartości - literatura, kultura, sztuka (mgr K. Szadkowska).

Opieka naukowa:
dr I. Kurzępa
dr H. Iwańczyk
dr inż. Agata Waszek
mgr K. Szadkowska

Konferencja „Człowiek w kręgu współczesnej kultury

https://upz.edu.pl/news/aktualia-pedagogiki-2020/

Pobierz dokumenty