Skontaktuj się - UPZ

Skontaktuj się

KOORDYNATOR PROJEKTU
ppłk rez. mgr inż. Andrzej Podhorodecki
tel. 502 713 006
e-mail: apodhorodecki@wp.pl