Semestr I - UPZ

Semestr I

Nazwa przedmiotu

ECTS

W

Zp

Pws

Rygor

Technologia informacyjna

2

0

30

20

Z

Wychowanie fizyczne

0

0

30

0

Z

Łacina

2

0

30

20

Z

PNJA – gramatyka praktyczna

3

0

60

15

E

PNJA – czytanie i konwersacje

4

0

60

40

E

PNJA – pisanie

2

0

30

20

E

PNJA – słuchanie i fonetyka

3

0

60

15

E

PNJA – praktyczne tłumaczenia

4

0

90

10

Z

Wstęp do literaturoznawstwa

2

0

30

20

Z

Kultura angielskiego obszaru językowego

2

0

30

20

Z

Historia Anglii i USA

2

30

0

20

E

Wstęp do językoznawstwa

2

0

30

20

Z

Lektorat języka obcego

2

0

30

20

E

Pobierz dokumenty