Rejestracja
Rejestracja - UPZ

Rejestracja

Jak się zarejestrować?

Studencie lub absolwencie, aby skorzystać z usług Biura Karier i Praktyk Studenckich musisz być zarejestrowany!
Aby się zarejestrować należy wypełnić kwestionariusz osobowy studenta lub kwestionariusz osobowy absolwenta dostępny poniżej do pobrania. Wypełniony kwestionariusz należy przesłać na adres e-mail: mailto:biuro.karier@upz.edu.pl.

Pobierz dokumenty