Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa
Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa  - UPZ

Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa

Rok 2020

„ Nadbudowa budynku dydaktycznego”


Tytuł projektu:

Nadbudowa budynku dydaktycznego

Cel projektu:

Poprawa standardów jakościowych procesu kształcenia na kierunkach medycznych poprzez utworzenie zaplecza lokalowego na potrzeby uruchomienia działalności Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uczelni Państwowej w Zamościu

Działania projektowe:

Wykonanie na istniejącym parterowym pawilonie pielęgniarskim przy ul. Hrubieszowskiej 24 w Zamościu nadbudowy piętra o powierzchni 370 m² i kubaturze 2010 m³ i przeznaczenie jej działalność planowanego do uruchomienia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Grupy docelowe:

Grupę docelową projektu stanowią przede wszystkim główni użytkownicy rozbudowywanego obiektu dydaktycznego tj. studenci oraz kadra dydaktyczna kierunku Pielęgniarstwo UPZ jak również studenci studiów podyplomowych, uczestnicy szkoleń i kursów specjalizacyjnych, kursów dokształcających oraz kwalifikacyjnych. Pośrednimi odbiorcami efektów projektu będą także studenci i kadra dydaktyczna pozostałych kierunków kształcenia na UPZ.

Efekty projektu:

Zaplecze lokalowe przeznaczone na działalność Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.