Projektowanie i programowanie REST API - UPZ

Projektowanie i programowanie REST API

Projektowanie i programowanie REST API

Cel: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności w projektowaniu i programowaniu REST API. Wymagana jest podstawowa znajomość programowania w języku Java. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami tworzenia usług typu RESTful oraz z narzędziami projektowania, dokumentowania, programowania
i testowania REST API. W szczególności omawiane będą narzędzia: Swagger, Postman, Maven, Spring Framework, Spring Boot.

Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla programistów języka Java (amatorskich i zawodowych) pragnących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie projektowania i programowania REST API przy użyciu narzędzi opartych
o język Java.

Liczba godzin: 30.

Forma szkolenia: zajęcia dotyczące ogólnych tematów będą prowadzone w formie on-line, pozostałe w formie stacjonarnej.

Tematyka kursu:

  • Podejście usługowe do tworzenia aplikacji webowych. Usługi typu RESTful.
  • Projektowanie i dokumentowanie REST API. Specyfikacja OpenAPI.
  • Programowanie REST API.
  • Testowanie REST API.