Programowanie w środowisku Scratch  - UPZ

Programowanie w środowisku Scratch

Programowanie w środowisku Scratch

Cel: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności wykorzystania środowiska Scratch do nauki programowania dzieci i młodzieży, w szczególności  uczniów szkół podstawowych. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się ze środowiskiem Scratch oraz konstrukcjami programistycznymi dostępnymi w tym środowisku. Po przedstawieniu ogólnej tematyki, szczególna uwaga na szkoleniu zostanie zwrócona na tworzenie praktycznych aplikacji w środowisku Scratch, w szczególności gier i zabaw.

Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli oraz pracowników instytucji edukacyjnych i kulturalnych pragnących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie nauki programowania dzieci i młodzieży w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

Liczba godzin: 30.

Forma szkolenia: zajęcia dotyczące ogólnych tematów będą prowadzone w formie on-line, pozostałe w formie stacjonarnej.

Tematyka kursu:

  • Wprowadzenie do programowania komputerów.
  • Środowisko Scratch.
  • Podstawowe konstrukcje programistyczne w języku Scratch. 
  • Programowanie przykładowych aplikacji w środowisku Scratch.