Programowanie w środowisku R - UPZ

Programowanie w środowisku R

Cel: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności wykorzystania środowiska R w różnych aspektach szeroko rozumianej analizy i wizualizacji danych. Zagadnienia programowania w języku R omawiane będą od podstaw. Uczestnicy, oprócz podstawowych konstrukcji programistycznych w języku R, zapoznają się w szczególności z wybranymi narzędziami analizy i wizualizacji danych oraz uczenia maszynowego dostępnymi w środowisku R. W ramach szkolenia, uczestnicy zapoznają się również ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym RStudio wspomagającym programowanie. 

Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących nauczyć się wykorzystywać środowisko R w rozwiązywaniu różnych problemów analizy i wizualizacji danych oraz uczenia maszynowego.

Liczba godzin: 30.

Forma szkolenia: zajęcia dotyczące ogólnych tematów będą prowadzone w formie on-line, pozostałe w formie stacjonarnej.

Tematyka kursu:

  • Ogólne informacje o środowisku R. Zintegrowane środowisko programistyczne RStudio. Pakiety w środowisku R.
  • Podstawowe struktury programistyczne w języku R.
  • Wybrane narzędzia analizy i wizualizacji danych w środowisku R.
  • Wybrane narzędzia uczenia maszynowego w środowisku R.