Programowanie w języku Java - UPZ

Programowanie w języku Java

Cel: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności w programowaniu aplikacji komputerowych w języku Java. Zagadnienia programowania w języku Java omawiane będą od podstaw. Uczestnicy, oprócz podstawowych konstrukcji programistycznych w języku Java, zapoznają się w szczególności z techniką programowania zorientowanego obiektowo w języku Java oraz nauczą się jak tworzyć aplikacje okienkowe (z graficznym interfejsem użytkownika) w języku Java. W ramach szkolenia, uczestnicy zapoznają się również ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym Apache NetBeans wspomagającym programowanie. 

Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących nauczyć się od podstaw programowania w języku Java oraz zapoznać się z możliwościami języka Java w zakresie programowania aplikacji komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika.

Liczba godzin: 30.

Forma szkolenia: zajęcia dotyczące ogólnych tematów będą prowadzone w formie on-line, pozostałe w formie stacjonarnej.

Tematyka kursu:

  • Ogólne informacje o języku programowania Java. Narzędzia programistyczne.
  • Podstawowe struktury programistyczne w języku Java.
  • Programowanie obiektowo-zorientowane w języku Java.
  • Programowanie aplikacji okienkowych w języku Java.