Praktyki studenckie
Praktyki studenckie - UPZ

Praktyki studenckie

Praktyki zawodowe są zintegrowaną częścią procesu kształcenia.

Obowiązują studentów wszystkich kierunków studiów. Mogą odbywać się w okresie wakacji lub w ciągu roku akademickiego pod warunkiem, że nie będą kolidowały z zajęciami dydaktycznymi. Odbycie praktyki potwierdzane jest wpisem do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta.

Organizacją praktyk zajmuje się Biuro Karier i Praktyk Studenckich UPZ.

Doświadczenie zawodowe jest niezwykle ważne podczas poszukiwania wymarzonego stanowiska pracy. Praktyki studenckie dają szansę pochwalić się dobrym wpisem w CV, ale przede wszystkim uczą praktycznych umiejętności wykorzystywanych w późniejszej karierze.
Zapraszamy do Biura Karier i Praktyk Studenckich (ul. Hrubieszowska 24, pokój nr 1).
Celem praktyk zawodowych jest:

  • poszerzenie oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach
  • zdobycie  praktycznej znajomości zagadnień związanych z kierunkiem studiów
  • kształtowanie umiejętności zawodowych
  • poznanie zasad organizacji pracy, procedur, procesu planowania pracy
  • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach
  • poznanie własnych możliwości na rynku pracy i nawiązanie kontaktów zawodowych

Pobierz dokumenty