Pomoc materialna
Pomoc materialna - UPZ

Pomoc materialna

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2 715 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 1 budynku Instytutu Humanistycznego UPZ, tel. 84/ 638 34 00.

Pobierz dokumenty