DYSPUTY POLSKICH I UKRAIŃSKICH STUDENTÓW / DEBATES OF POLISH AND UKRAINIAN STUDENTS - UPZ

DYSPUTY POLSKICH I UKRAIŃSKICH STUDENTÓW / DEBATES OF POLISH AND UKRAINIAN STUDENTS

Polsko – ukraińskie dysputy studenckie to publikacja naukowa będąca efektem współpracy studentów i pracowników Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” w Ostrogu na Ukrainie.

Publikacja wydawana jest od 2011 r. jako podsumowanie debat studenckich organizowanych przez studentów obu Uczelni. Dotychczas ukazało się 5 tomów wydawniczych, poświęconych dylematom współczesnych stosunków międzynarodowych, współczesnym problemom funkcjonowania państw, społeczeństw i organizacji międzynarodowych, transformacji systemowej we współczesnej Europie Środkowo – Wschodniej, polityce wpływu w stosunkach międzynarodowych oraz współczesnym stosunkom transatlantyckim. Wszystkie tomy przedstawiają opinie studentów na aktualne i obecne w przestrzeni publicznej tematy.

Wszystkie publikowane artykuły i materiały poddane są systemowi recenzji, zawierają tytuły i streszczenia w języku polskim i ukraińskim. Redaktorami tomów byli dr Łukasz Potocki i dr Andrij Rybak, który zginął tragicznie w 2015 r. Jego miejsce jako redaktor ze strony ukraińskiej zajął dr Vitalii Lebediuk. Ostatni tom dysput studenckich został poświęcony pamięci dr Andrija Rybaka.

Adres

Polsko – ukraińskie dysputy studenckie”
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel./fax +48 84 638 35 00
e-mail: rektorat@upz.edu.pl; lukasz.potocki@upz.edu.pl

Pobierz dokumenty