Podstawowe informacje
Podstawowe informacje - UPZ

Podstawowe informacje

Uczelnia powstała w Zamościu w 2005 roku pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu (PWSZ).

Od 1 września 2019 roku, na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PWSZ w Zamościu zmieniła nazwę na: Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
Nazwa skrócona Uczelni: „Uczelnia Państwowa w Zamościu”
Oficjalny skrót nazwy Uczelni: „UPZ”

Uczelnia używa następujących tłumaczeń nazwy Uczelni w języku angielskim:

 1. Szymon Szymonowic State School of Higher Education, Zamość, Poland
 2. State School of Higher Education in Zamość.

Uczelnia Państwowa w Zamościu prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie pierwszego stopnia studiów licencjackich i inżynierskich, drugiego stopnia studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych.


Rektorat UPZ mieści się w obrębie Starego Miasta przy ul. Pereca 2. Ponadto w strukturze uczelni znajdują się:

 • przy ul. Hrubieszowskiej 24
  • Instytut Humanistyczno - Medyczny
 • przy ul. Zamoyskiego 64
  • Instytut Społeczno -  Ekonomiczny
  • Instytut Techniczno - Informatyczny
 • przy ul. Szczebrzeskiej 31
  • Centrum Badań i Transferu Technologii

Niedaleko zamojskiej Starówki, przy ul. Sienkiewicza 10 znajduje się Dom Studenta, który pełni rolę akademika dla studentów, a także hotelika dla turystów i gości Uczelni.