Podstawowe informacje o kierunku - UPZ

Podstawowe informacje o kierunku

Kierunek studiów

PEDAGOGIKA

Forma studiów

STACJONARNE/NIESTACJONARNE

Liczba semestrów

6

Liczba punktów ECTS

180

Poziom studiów

I STOPIEŃ

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

LICENCJAT

Profil studiów

PRAKTYCZNY

Dyscyplina/y

PEDAGOGIKA

Instytut/Zakład

HUMANISTYCZNO-MEDYCZNY / PEDAGOGIKI

Praktyka zawodowa (wymiar godzin)

720

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

LICENCJAT Z PEDAGOGIKI

Dostęp do dalszego kształcenia

II STOPIEŃ, STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE

Kierownik programu studiów

DR INŻ. AGATA WASZEK