Podstawowe informacje o kierunku - UPZ

Podstawowe informacje o kierunku

Kierunek studiów

Filologia

Forma studiów

stacjonarne i niestacjonarne

Liczba semestrów

6

Liczba punktów ECTS

180

Poziom studiów

I stopień

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

licencjat

Profil studiów

praktyczny

Dyscyplina/y

językoznawstwo, pedagogika, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, psychologia

Instytut/Zakład

Instytut Humanistyczno-Medyczny, Zakład Filologii Angielskiej

Praktyka zawodowa (wymiar godzin)

specjalizacja nauczycielska 480, specjalizacja język angielski w biznesie i turystyce 960

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

licencjat z filologii angielskiej

Dostęp do dalszego kształcenia

II stopień, studia magisterskie, studia podyplomowe

Kierownik programu studiów

dr Wojciech Kozak