Platformy zdalnego nauczania w trybie synchronicznym – wdrażanie i zarządzanie - UPZ

Platformy zdalnego nauczania w trybie synchronicznym – wdrażanie i zarządzanie

2020-04-15

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi platformami umożliwiającymi zdalne nauczanie w trybie synchronicznym (zarówno udostępniającymi komunikację tekstową jak i komunikację audio-video). Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wdrażanie tych platform w zdalnym nauczaniu oraz na aspekty techniczne (sprzętowe i programowe) ich użytkowania (w tym aspekty związane z bezpieczeństwem technicznym).   

Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji edukacyjnych i szkoleniowych oraz innych osób zamierzających organizować i nadzorować od strony technicznej realizację zdalnego nauczania w trybie synchronicznym.

Liczba godzin: 15.

Tematyka kursu:

  • Przegląd wybranych narzędzi i technologii umożliwiających zdalne nauczanie w trybie synchronicznym.
  • Aspekty techniczne i licencyjne związane z wdrażeniem wybranych platform w zdalnym nauczaniu w trybie synchronicznym.
  • Aspekty techniczne (sprzętowe i programowe) użytkowania wybranych platform zdalnego nauczania w trybie synchronicznym.
  •  Bezpieczeństwo użytkowania wybranych platform zdalnego nauczania w trybie synchronicznym.