Opłaty - UPZ

Opłaty

Studia stacjonarne w Uczelni Państwowej w Zamościu są bezpłatne.
Studia niestacjonarne są studiami płatnymi.