Ogłoszenia Erasmus+
Ogłoszenia Erasmus+ - UPZ

Ogłoszenia Erasmus+

Nabór na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Do 31 stycznia 2019 r. przyjmowane są formularze zgłoszeniowe od osób, które chcą wyjechać na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019. Formularz dostępny jest na stronie Uczelni w zakładce Erasmus+ Ogłoszenia. Na stronie zawarta jest również baza ofert praktyk zagranicznych.

Szczegółowe informacje na temat wyjazdów zawarte są w regulaminie realizacji praktyk.

Formularze należy wysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej (do 31 stycznia 2019 r.), na adres Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus - lukasz.potocki@gmail.com

Pobierz dokumenty