O Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych - UPZ

O Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu  został utworzony w grudniu 2018 r. Działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576 z  późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1761 z póz. zm.),
  3. Statutu Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 30 września 2019 r.
  4. Regulaminu Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 grudnia 2018 r.

Ośrodek jest jednostką usługową Uczelni, funkcjonującą w ramach Akademickiego Centrum Edukacji. Podstawowym celem Ośrodka jest organizacja dla pielęgniarek i położnych:

  • szkoleń specjalizacyjnych,
  • kursów kwalifikacyjnych,
  • kursów specjalistycznych,
  • kursów dokształcających.

Ponadto ośrodek, w ramach swojej działalności, oferuje różnego rodzaju kursy i szkolenia dla innych grup zawodowych, organizowane również na indywidualne zamówienie podmiotów zewnętrznych. 

Kontakt

Akademickie Centrum Edukacji
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 663 188 380
e-mail: ace@upz.edu.pl