O Legii Akademickiej
O Legii Akademickiej - UPZ

O Legii Akademickiej

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnię zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Do programu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2019 r.

Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.
Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie uczelnia, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego.

Studenci, aby móc uczestniczyć w części teoretycznej muszą złożyć „wniosek o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego – część teoretyczna – edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”. Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej, niezbędne są do odbycia szkolenia praktycznego w warunkach poligonowych. Następnie po zdaniu egzaminu z części teoretycznej składają ”wniosek o powołanie w trybie ochotniczym na ćwiczenia wojskowe”, na podstawie którego otrzymają karty powołania do jednej z wytypowanych jednostek wojskowych lub ośrodków szkolenia w ramach których, podczas przerwy wakacyjnej będzie realizowana część praktyczna programu.

Głównym celem przeszkolenia studentów szkół wyższych jest przygotowanie słuchaczy w podstawowym zakresie teoretycznym i praktycznym do wykonywania zadań w zakresie działań piechoty w korpusie szeregowych oraz podoficerskich (równorzędnych), umożliwiając nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania, organizowania i prowadzenia szkolenia oraz dowodzenia drużyną piechoty podczas realizacji działań taktycznych.

Głównym celem przeszkolenia studentów szkół wyższych jest przygotowanie słuchaczy w podstawowym zakresie teoretycznym i praktycznym do wykonywania zadań w zakresie działań piechoty w korpusie szeregowych oraz podoficerskich (równorzędnych), umożliwiając nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania, organizowania i prowadzenia szkolenia oraz dowodzenia drużyną piechoty podczas realizacji działań taktycznych.

Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów i obejmować będą wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów i obejmować będą wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Zajęcia w wymiarze 30 godz. szkoleniowych po 45 minut każda, odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć w blokach szkoleniowych po 6 godz.

Projekt jest formą ochotniczą – na każdym etapie można zrezygnować.