Zyskaj nowy zawód lub dodatkowe kwalifikacje
Zyskaj nowy zawód lub dodatkowe kwalifikacje - UPZ

Zyskaj nowy zawód lub dodatkowe kwalifikacje

Podnoszenie kwalifikacji jest kluczem do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Warto więc zdecydować się na podjęcie nauki na studiach podyplomowych, które mogą być pierwszym etapem do awansu zawodowego lub zdobycia nowego zawodu i rozpoczęcia pracy w nowej branży. Okres realizacji studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, powinien trwać co najmniej 2 semestry, czyli już w ciągu roku możemy zdobyć nowe, atrakcyjne na rynku pracy, kwalifikacje zawodowe. Akademia Zamojska w swojej ofercie posiada ponad 30 kierunków studiów podyplomowych, adresowanych do różnych grup zawodowych – mówi Danuta Błahuta z Akademickiego Centrum Edukacji Akademii Zamojskiej. Zapraszamy do przeczytania wywiadu, który ukazał się najnowszym wydaniu Kroniki Tygodnia.