Zmiana terminu wyborów do Kolegium Elektorów
Zmiana terminu wyborów do Kolegium Elektorów - UPZ

Zmiana terminu wyborów do Kolegium Elektorów

Szanowni Państwo,

Komisja Wyborcza Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, uwzględniając dynamiczny rozwój zagrożeń epidemicznych, a także prośbę JM Rektora UPZ oraz wielu pracowników Uczelni, po odbyciu konsultacji  telefonicznych i mailowych, postanawia odwołać wybory do Kolegium Elektorów, przewidziane w terminarzu wyborczym na dzień 16 marca 2020 roku.

Nowy termin wyborów do Kolegium Elektorów  Komisja  zaproponuje po analizie  ryzyk wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID – 19.

Komisja apeluje jednocześnie o pilne przekazanie tej decyzji pracownikom Uczelni.

 

 

prof. dr hab. Henryk Chałupczak

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej