Zasady funkcjonowania UPZ w okresie epidemii COVID-19
Zasady funkcjonowania UPZ w okresie epidemii COVID-19 - UPZ

Zasady funkcjonowania UPZ w okresie epidemii COVID-19

Organizacja kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021
https://upz.edu.pl/data/file_attachment/1950-zarz.pdf

W razie pytań, prosimy o kontakt z dziekanatami uczelni – tel. 84/ 638 34 00 (ul. Hrubieszowska 24), 84/ 638 09 40 (ul. Zamoyskiego 64)

 

Inauguracja roku akademickiego

Nowy rok akademicki rozpoczyna się 1 października. Tego dnia w Uczelni Państwowej w Zamościu odbędzie się Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021. Organizacja uroczystości została podporządkowana bezpieczeństwu studentów, pracowników i zaproszonych gości, w związku z tym będzie miała inny niż w poprzednich latach charakter. W uroczystości, w auli UPZ udział weźmie ograniczona liczba osób. Dla całej społeczności akademickiej uroczystość będzie transmitowana online.

 

Spotkanie adaptacyjne studentów I roku

W dniu 2 października br. odbędzie się spotkanie organizacyjne studentów I roku z wykładowcami - opiekunami na poszczególnych kierunkach. Szczegóły zostaną zamieszczone na stronie uczelni w terminie późniejszym.

Szkolenia dla studentów

Władze Uczelni umożliwią Samorządowi Studenckiemu przeprowadzenie szkoleń nt. praw i obowiązków studenta poprzez udostępnienie infrastruktury informatycznej UPZ.


Dom Studenta

Funkcjonowanie Domu Studenta w semestrze zimowym 2020/2021 dostosowywane jest do sytuacji epidemiologicznej w kraju. W związku z tym udostępniono 35 miejsc dla studentów.

Szczegóły na temat zakwaterowania w akademiku UPZ można uzyskać pod nr tel. 84/ 638 35 50, e-mail: akademik@upz.edu.pl

 

Komunikaty i zarządzenia

Koronawirus – informacje i zalecenia https://www.gov.pl/web/koronawirus

Aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe  https://www.gov.pl/web/protegosafe

Kampania #SzczepimySię https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Zarządzenie nr 4/2021 JM Rektora UPZ z dnia 10.02.2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2585-zarz.pdf

Zarządzenie nr 96/2020 JM Rektora UPZ z dnia 09.11.2020 r. w sprawie organizacji pracy zdalnej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2431-jm.pdf

Zarządzenie nr 91/2020 JM Rektora UPZ z dnia 16.10.2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021 w związku z zakwalifikowaniem Zamościa do strefy czerwonej   https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2225-zarzadzenie-91-2020.pdf

Zarządzenie nr 86/2020 JM Rektora UPZ z dnia 29.09.2020 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa warunków przeprowadzenia procesu dydaktycznego i ograniczenia rozprzestrzeniania Covid-19 w UPZ w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2145-zarz-86-2020.pdf

Zarządzenie nr 77/2020 JM Rektora UPZ z dnia 10.09.2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 https://upz.edu.pl/data/file_attachment/1950-zarz.pdf

Zarządzenie nr 40/2020 JM Rektora UPZ z dnia 17.06.2020 r. w sprawie procedury przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej w semestrze letnim, w roku akademickim 2019/2020 https://upz.edu.pl/news/zarzadzenie-nr-40-2020-jm-rektora-uczelni-panstwowej-im-szymona-szymonowica-w-zamosciu-z-dnia-17-czerwca-2020r-w-sprawie-procedury-przeprowadzenia-egzaminu-dyplomowego-w-formie-zdalnej-w-semestrze-letnim-w-roku-akademickim-2019-2020/

Zarządzenie nr 38/2020 JM Rektora UPZ z dnia 3.06.2020 r. w sprawie zmian w organizacji kształcenia w semestrze letnim, w roku akademickim 2019/2020 https://upz.edu.pl/data/file_attachment/1823-skan-zarz.pdf

Zarządzenie nr 39/2020 JM Rektora UPZ z dnia 3.06.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzenia zaliczeń i zaliczeń końcowych/egzaminów w trybie zdalnym w semestrze letnim, w roku akademickim 2019/2020 https://upz.edu.pl/data/file_attachment/1821-doc040620.pdf

Zarządzenie nr 33/2020 JM Rektora UPZ z dn. 25.05.2020 r. w sprawie zapewnienia właściwych środków prewencyjnych, które pomogą w bezpiecznym i zdrowym powrocie do pracy po złagodzeniu środków fizycznej izolacji https://upz.edu.pl/data/file_attachment/1819-zarzadz.pdf

Zarządzenie nr 31/2020 JM Rektora UPZ z dnia 22.05.2020 r. w sprawie stopniowego znoszenia ograniczeń w działalności Uczelni https://upz.edu.pl/data/file_attachment/1802-31-2020.pdf

Zarządzenie nr 27/2020 JM Rektora UPZ z dnia 15.05.2020 r. w sprawie stopniowego znoszenia ograniczeń w działalności Uczelni https://upz.edu.pl/data/file_attachment/1792-zarzadz.pdf

Zarządzenie nr 23/2020 JM Rektora UPZ z dnia 28.04. 2020 r. w sprawie aneksu do Zarządzenia Rektora nr 21/2020 z dnia 10.04.2020 r. https://upz.edu.pl/data/file_attachment/1749-zarz.pdf

Zarządzenie nr 21/2020 JM Rektora UPZ z dnia 10.04.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 https://upz.edu.pl/data/file_attachment/1723-zarzadzenie-21-2020.pdf

Zarządzenie nr 19/2020 JM Rektora UPZ z dnia 25.03.2020 r. w sprawie aneksu do Zarządzenia Rektora nr 17/2020 z dnia 18.03.2020 r. https://upz.edu.pl/data/file_attachment/1718-skan-19-2020.pdf

Zarządzenie nr 18/2020 JM Rektora UPZ z dnia 23.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 https://upz.edu.pl/data/file_attachment/1717-skan-18-2020.pdf

Zarządzenie nr 17/2020 JM Rektora UPZ z dnia 18.03.2020 r. w sprawie organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi https://upz.edu.pl/data/file_attachment/1716-zarz.pdf

Zarządzenie nr 16/2020 JM Rektora UPZ z dnia 16.03.2020 r. w sprawie organizacji pracy UPZ w czasie zagrożenia epidemicznego https://upz.edu.pl/data/file_attachment/1715-zarz.pdf

Zarządzenie nr 15/2020 JM Rektora UPZ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 https://upz.edu.pl/data/file_attachment/1712-zarz.pdf