Zasady funkcjonowania Uczelni w okresie epidemii COVID-19 - rok akademicki 2021/2022
Zasady funkcjonowania Uczelni w okresie epidemii COVID-19 - rok akademicki 2021/2022 - UPZ

Zasady funkcjonowania Uczelni w okresie epidemii COVID-19 - rok akademicki 2021/2022

Spotkanie organizacyjne studentów I roku

W dniach 1-2 października 2021 r. odbędą się spotkania organizacyjne studentów I roku z władzami Uczelni, dyrektorami Instytutów, kierownikami Zakładów i opiekunami poszczególnych kierunków. Harmonogram: https://upz.edu.pl/news/spotkanie-organizacyjne-studentow-i-roku-21/

Komunikaty i zarządzenia

Koronawirus – informacje i zalecenia https://www.gov.pl/web/koronawirus

Aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe  https://www.gov.pl/web/protegosafe

Kampania #SzczepimySię https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Zarządzenie nr 11/AZ/2021 JM Rektora AZ z dnia 20.09.2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2021/2022 https://upz.edu.pl/data/file_attachment/zarz.11-AZ-2021.pdf

Wytyczne w sprawie organizacji procesu kształcenia w Akademii Zamojskiej w roku akademickim 2021/22

https://upz.edu.pl/data/file_attachment/WYTYCZNE COVID.pdfRok akademicki 2020/2021 https://upz.edu.pl/news/zasady-funkcjonowania-upz-w-okresie-epidemii-covid-19/