Zarządzenie nr 91/2020 JM Rektora Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021 w związku zakwalifikowaniem Zamościa do strefy czerwonej
Zarządzenie nr 91/2020 JM Rektora Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021 w związku zakwalifikowaniem Zamościa do strefy czerwonej - UPZ

Zarządzenie nr 91/2020 JM Rektora Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021 w związku zakwalifikowaniem Zamościa do strefy czerwonej

Pobierz dokumenty