Zarządzenie nr 86/2020 JM Rektora UPZ z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa warunków przeprowadzenia procesu dydaktyczngo i ograniczenia rozprzestrzeniania Covid-19 w UPZ w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie nr 86/2020 JM Rektora UPZ z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa warunków przeprowadzenia procesu dydaktyczngo i ograniczenia rozprzestrzeniania Covid-19 w UPZ w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 - UPZ

Zarządzenie nr 86/2020 JM Rektora UPZ z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa warunków przeprowadzenia procesu dydaktyczngo i ograniczenia rozprzestrzeniania Covid-19 w UPZ w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Pobierz dokumenty