Zarządzenie nr 21/2020 JM Rektora Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19
Zarządzenie nr 21/2020 JM Rektora Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 - UPZ

Zarządzenie nr 21/2020 JM Rektora Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19

2020-04-30

c

Pobierz dokumenty