Zarządzenie nr 18/2020 JM Rektora Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19
Zarządzenie nr 18/2020 JM Rektora Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 - UPZ

Zarządzenie nr 18/2020 JM Rektora Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19

Pobierz dokumenty