Zarządzenie nr 17/2020 JM Rektora Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Zarządzenie nr 17/2020 JM Rektora Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - UPZ

Zarządzenie nr 17/2020 JM Rektora Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Pobierz dokumenty