Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa - UPZ

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa – to kolejny kierunek studiów podyplomowych uruchomiony w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Pierwsze zajęcia odbyły się w dniach 23-24 listopada br.

Celem studiów jest m.in. przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, administracji danych osobowych i ochrony informacji niejawnych, skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli RP.

Studia adresowanesą do pracowników administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia w obszarze zarządzania kryzysowego.

Więcej informacji o kierunku na stronie http://www.upz.edu.pl/zarzadzanie-kryzysowe-w-systemie-bezpieczenstwa-panstwa-nowosc.htm