Zapraszamy na wykład otwarty
Zapraszamy na wykład otwarty - UPZ

Zapraszamy na wykład otwarty

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Zamojskiej zaprasza na pierwszy z cyklu wykładów otwartych „Akademia Zamojska dla bezpieczeństwa”. Wykład pt. „Wykład pt. „Trójgłowy smok: Cos Nostra, Ndragheta, Camorra. Historia południowowłoskich organizacji mafijnych” wygłosi ks. prof. zw. dr hab. Don Artur J. Katolo.

Ks. prof. stabile [zw.] dr hab. Don Artur J. Katolo – urodzony 10.09.1967 r., obywatel Republiki Włoskiej. Filolog anglista, klasyk, italianista, bioetyk, teolog, tłumacz literatury. Autor haseł encyklopedycznych, monografii oraz artykułów naukowych. W latch 1997-2002 wykładowca Seminario Vecovile w San Miniato; Od 2002 r. pracownik naukowy a następnie profesor Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – filia w Rende (Prov. Cosenza). Od 2020 r. także profesor w Europejskiej Uczelni w Warszawie. Kapelan A. N. Carabinieri - sezione Bisignano.

Absolwent studiów w zakresie teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie oraz w Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale w Mediolanie; w zakresie bioetyki
– w Scuola di Medicina e Scienze Umane HSR Istituto Scientifico w Mediolanie; z filologii klasycznej – w Università degli Studi di Roma Tor Vergata w Rzymie; z filologii włoskiej
– w Istituto Universitario ICOTEA; z filologii angielskiej – w Università degli Studi
di Guglielmo Marconi w Rzymie. W 2009 r. uzyskał tytuł naukowy professore stabile (odpowiednik polskiego profesora belwederskiego) w dziedzinie nauk religioznawczych – filozofia – teologia moralna.

Pełnił funkcje biegłego językoznawcy w Sądzie Metropolitalnym Archidiecezji Cosenza – Bisignano (2002-2012), biegłego w zakresie językoznawstwa przy Trybunale Republiki Włoskiej w Cosenza (2008-2012) oraz dyrektora naukowego czasopisma „Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico – giuridica” – Falco Editore, Cosenza – Roma (2010-2018).

Przekłady jego autorstwa: G. Cappelletto, Hiob. Człowiek i Bóg spotykają się w cierpieniu, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2009; E. Zolli, Nazarejczyk [Il Nazareno], Instytut Globalizacji, Gliwice 2015; Papież Franciszek, Rodzina uratuje świat, Fundacja Instytut Globalizacji, Gliwice 2016; Mattia De Miechow, Regime contro la peste selvaggia (1508), JUT, Lublin – Szczebrzeszyn 2022.

Autor książek: Embrion ludzki – osoba czy rzecz? (2000); Bioetyka starożytności chrześcijańskiej (2003); Moralny obowiązek pomocy dziecku nienarodzonemu według „Embriologia sacra. Ovvero dell’uffizio de’sacerdoti, medici e superiori, circa l’eterna salute de’bambini racchiusi nell’utero. Libri quattro” Francesco Emanuello Cangiamila (1702-1763) (2006); La medicina disumana… Politica sanitaria del Terzo Reich comr negazione dei principi morali della medicina (2009); Contra in vitro (2010); Eugenika i eutanazja. Doświadczenia hitlerowskie (2012); Starożytna kultura zdrowotna wybranych ludów: Mezopotamii, Hetytów, Hebrajczyków, Etrusków. Ślady leksykalne (2018); Skrócony leksykon terminologii kościelnej włosko-polski i polsko-włoski. Vocabolario breve della terminologia ecclesiastica italiano-polacco e polacco-italiano (2019); Higiena i opieka nad chorymi w starożytnym chrześcijaństwie, wraz z wyborem tekstów źródłowych (IV-VII w.) (2020); Jeśli wierzysz, możesz być uzdrowiony. Leksykon świętych i błogosławionych patronów w chorobach (2021).

Pobierz dokumenty