Zapraszamy na studia podyplomowe
Zapraszamy na studia podyplomowe - UPZ

Zapraszamy na studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu są formą kształcenia adresowaną do absolwentów uczelni wyższych co najmniej na poziomie studiów I stopnia, którzy chcą doskonalić się zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, jak również zdobywać nowe kwalifikacje.

Opis proponowanych kierunków, koszt studiów oraz zasady rekrutacji znajdują się pod linkiem: https://upz.edu.pl/studia-podyplomowe-ace/