Zapraszamy na konferencję
Zapraszamy na konferencję - UPZ

Zapraszamy na konferencję

Zakład Pedagogiki i Zakład Anglistyki Uczelni Państwowej w Zamościu zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Człowiek w kręgu współczesnej kultury”, która odbędzie się 21 listopada br. w Sali Consulatus w Zamościu.

Celem konferencji jest popularyzacja działalności naukowej UPZ, upowszechnianie osiągnięć naukowych pracowników Uczelni, wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym i zawodowym, doskonalenie form umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunkach pedagogika i filologia angielska oraz współpraca z interesariuszami zewnętrznymi.

W programie konferencji zaplanowane są trzy sesje naukowe: współczesne przejawy życia społecznego; problemy emocjonalne współczesnego człowieka; aktualne wyzwania cywilizacyjne.

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych prezentowaną problematyką, w szczególności do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, rodziców, katechetów, opiekunów.

Organizatorami konferencji są: Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Zamojska Rada Kobiet i Miasto Zamość.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk i Rektor Uczelni Państwowej w Zamościu dr hab. Andrzej Samborski.

ek