XII Spotkania Akademickie w Bukowinie
XII Spotkania Akademickie w Bukowinie - UPZ

XII Spotkania Akademickie w Bukowinie

W 1600 r., sześć lat po powstaniu Akademii Zamojskiej, hetman i kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski ufundował Bukowinę jako wieś akademicką, która odtąd dostarczała dochodów Akademii, a także stała się miejscem wypoczynku jej profesorów. Uczelnia Państwowa w Zamościu kontynuuje te tradycje. W niedzielę, 4 października 2020 r. do Bukowiny znowu przybyli przedstawiciele Uczelni.

Tegoroczne obchody Spotkań Akademickich w Bukowinie odbyły się w ograniczonym gronie ze względu na obostrzenia sanitarne spowodowane pandemią COVID-19. UPZ reprezentowali rektor dr hab. Andrzej Samborski, kanclerz Jerzy Korniluk oraz dr hab. inż. Krzysztof Pancerz, dyrektor Instytutu Techniczno-Informatycznego UPZ, który podczas XII Spotkań Akademickich wygłosił wykład pt. „Uczelnia Państwowa w Zamościu z perspektywy ontologii informatycznej”. Po uroczystej mszy św. w bukowińskim kościółku pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny odbyło się spotkanie władz Uczelni z działaczami Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny i innymi uczestnikami Spotkań Akademickich. Było ono okazją do wspomnień poprzednich edycji wydarzenia, dyskusji i planów na przyszłość.Od początków swojego istnienia UPZ nawiązuje do tej tradycji. Pierwsze Spotkania Akademickie w Bukowinie odbyły się 22 czerwca 2008 roku. Było to trzy lata po powstaniu Uczelni. Nastąpił wówczas symboliczny powrót profesorów do Bukowiny. Odbyło się wyjazdowe posiedzenie Senatu Uczelni, który podjął uchwałę pt. „Dziękczynienie akademickie, jako wotum Bogu i miejscowemu społeczeństwu za wielowiekowe wspieranie Akademii Zamojskiej”. Akt Dziękczynienia został zawieszony w kościele rektorskim. Od tamtej pory co roku w czerwcu mieszkańcy Bukowiny gościli społeczność akademicką wcześniej - PWSZ w Zamościu, a obecnie - UPZ, w formie Spotkań Akademickich.