Wywiady z wykładowcami
Wywiady z wykładowcami - UPZ

Wywiady z wykładowcami

Zapraszamy do przeczytania wywiadów z naszymi wykładowcami, którzy opowiedzieli, jak wyglądają studia na poszczególnych kierunkach i jakie są możliwości zatrudnienia dla absolwentów.

Bezpieczeństwo narodowe https://upz.edu.pl/news/bezpieczenstwo-narodowe-studia-licencjackie/

Filologia angielska https://upz.edu.pl/news/filologia-angielska-studia-licencjackie/

Finanse i rachunkowość https://upz.edu.pl/news/finanse-i-rachunkowosc-studia-licencjackie/

Informatyka https://upz.edu.pl/news/informatyka-studia-licencjackie/

Logistyka https://upz.edu.pl/news/logistyka-studia-inzynierskie/

Mechanika i budowa maszyn https://upz.edu.pl/news/mechanika-i-budowa-maszyn-studia-inzynierskie/

Pedagogika https://upz.edu.pl/news/pedagogika-studia-licencjackie/

Pielęgniarstwo https://upz.edu.pl/news/pielegniarstwo-studia-licencjackie-i-magisterskie/

Turystyka i rekreacja https://upz.edu.pl/news/turystyka-i-rekreacja-studia-licencjackie/