Wykłady z okazji Dni św. Patryka
Wykłady z okazji Dni św. Patryka - UPZ

Wykłady z okazji Dni św. Patryka

Młodzież z Zamojszczyzny wzięła udział w wykładach prowadzonych przez mgr Tamarę Woińską z Zakładu Anglistyki AZ, poświęconych irlandzkiej odmianie języka angielskiego. Były one częścią obchodów Dni św. Patryka, których współorganizatorem jest Akademia Zamojska.

Św. Patryk jest patronem Irlandii. Coroczne wydarzenie pod nazwą Dni św. Patryka jest okazją do poszerzenia swojej wiedzy o historii i kulturze nazywanej „zieloną wyspą” Irlandii. Udział w wydarzeniu był również możliwością poznania bliżej irlandzkiej odmiany języka angielskiego.

W dniach 14-18 marca 2022 r. z propozycji wykładów w ramach obchodów Dni św. Patryka skorzystali nauczyciele oraz uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Zamościu, III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Zamościu oraz Zespołu Szkół w Grabowcu.

Prezentacja prowadzona przez mgr Tamarę Woińską, wykładowcę filologii angielskiej Akademii Zamojskiej, poświęcona była irlandzkiej odmianie języka angielskiego. Uczniowie mieli także okazję poznać charakterystyczne elementy fonetyki, gramatyki oraz leksyki Hiberno – English. Ponadto mgr Tamara Woińska opowiedziała uczestnikom wykładów o wpływie języka irlandzkiego na język angielski, którym posługują się mieszkańcy Irlandii.

Nasza Uczelnia od lat aktywnie włącza się w organizację tego wydarzenia. Cykl imprez popularno-naukowych organizowany jest we współpracy i przy wsparciu Fundacji Kultury Irlandzkiej w Poznaniu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Konsul Honorowy Irlandii w Polsce.