Wychowanie na Zamojszczyźnie w XX wieku
Wychowanie na Zamojszczyźnie w XX wieku  - UPZ

Wychowanie na Zamojszczyźnie w XX wieku

W Instytucie Humanistyczno – Medycznym Akademii Zamojskiej odbyło się seminarium naukowe pt. „Wychowanie na Zamojszczyźnie w XX wieku”. Jego organizatorami były: Zakład Pedagogiki AZ oraz Studenckie Koło Naukowe Pedagogów.

- Tematyka seminarium jest zbieżna z zagadnieniami, które realizujemy w ramach przedmiotu "Historia wychowania". Seminarium poszerza wiedzę, którą studenci zdobywają z podręczników, o materiały dotyczące funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych na naszym terenie w okresie ostatniego stulecia, które studenci sami zebrali przygotowując prezentacje do seminarium. Wśród materiałów, do których dotarli studenci znajdują się wspomnienia absolwentów, dokumenty, dyplomy, świadectwa szkolne, kroniki - powiedziała dr Irena Kurzępa z Zakładu Pedagogiki AZ, koordynująca przedsięwzięcie.

Seminarium otworzyła dr inż. Agata Waszek, dyrektor Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ i kierownik Zakładu Pedagogiki AZ, która powitała gości, przedstawiła strukturę koła naukowego zwracając uwagę na cztery nowopowstałe sekcje. Życzyła powodzenia oraz zachęciła do rozwoju naukowego i aktywności studenckiej. Następnie głos zabrał rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ.

Rektor pogratulował studentom i wykładowcom inicjatywy i stawiania pierwszych kroków w działalności badawczej. Mówił także o potrzebie dyskusji nad modelem wychowania i edukacji.

- Bez wątpienia dzisiaj mamy wielki kryzys wychowania i wykształcenia. Polega on na tym, że wychowanie i edukacja bywają oderwane od właściwego celu. Celem wychowania i wykształcenia jest doskonałość ludzka - piękny i dobry człowiek. Dziś młodzież bardzo często wybierając szkołę nie bierze pod uwagę, kim będzie po jej ukończeniu, ale jakie funkcje będzie pełnić oraz ile pieniędzy będzie zarabiać. Formacja człowieka powinna być pierwszorzędnym celem szkoły, jak również Akademii - mówił prof. Paweł Skrzydlewski, rektor AZ.

W klimat i temat seminarium wprowadziła dr Irena Kurzępa, opiekun Studenckiego Koła Pedagogów AZ, która przedstawiła wykład pt. „Polska myśl pedagogiczna w okresie międzywojennym”.

Następnie efekty swoich prac zaprezentowali studenci I roku pedagogiki: Angelika Wołoszyn „Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej", Aleksandra Kramarczuk „Historia II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu”, Agnieszka Czerniak „Praca wychowawcza w Szkole Podstawowej w Łabuńkach w okresie powojennym”, Dawid Tatur „Powstanie i funkcjonowanie Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Biłgoraju”, Anna Dobaczyńska „Historia Szkoły Podstawowej w Skierbieszowie”, Gabriela Kopiel „Praktyka pedagogiczna w latach 70-tych. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie”, Inga Podolak „Szkoła Podstawowa nr 6 w Zamościu”, Martyna Stefańczyk „Szkoła Podstawowa w Stawie Noakowskim z perspektywy absolwentki”, Natalia Gargol „Zespół Szkół Mechanicznych w Tomaszowie Lubelskim”.

Seminarium zakończyło się dyskusją, w trakcie której prelegenci odpowiadali na pytania skierowane od studentów. W dyskusję włączyli się również obecni na seminarium wykładowcy kierunku pedagogika. Dyskutowano m.in. na temat pracy pedagoga w polskiej szkole, uwarunkowaniach historycznych i ekonomicznych oraz na temat rozwoju oświaty w szkołach na Zamojszczyźnie. Wykładowcy oraz studenci II i III roku pedagogiki podzielili się refleksjami oraz życzliwymi sugestiami z prelegentami.


Seminarium poprowadziły: Daria Zarębska, Natalia Gontarz i Joanna Kapłon ze Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów.

Wydarzenie odbyło się 30 listopada 2021 r. w Instytucie Humanistyczno – Medycznym Akademii Zamojskiej.