Uroczyste wręczenie dyplomów
Uroczyste wręczenie dyplomów - UPZ

Uroczyste wręczenie dyplomów

Studia podyplomowe to szansa na nowe kwalifikacje i perspektywy zawodowe. Dobrze o tym wiedzą absolwenci Uczelni Państwowej w Zamościu kierunków Przygotowanie pedagogiczne oraz Bezpieczeństwo i higiena w środowisku pracy.

3 lipca 2021 r. w budynku UPZ przy ul. Hrubieszowskiej 24 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla absolwentów studiów podyplomowych na kierunkach Przygotowanie pedagogiczne oraz Bezpieczeństwo i higiena w środowisku pracy. Rektor UPZ dr hab. Andrzej Samborski pogratulował absolwentom wyboru Uczelni, zaangażowania i pracy, które zwieńczone zostały dającym nowe kwalifikacje dyplomem. Zachęcał przy tym do dalszego poszerzania horyzontów w ramach innych kierunków studiów podyplomowych oferowanych przez UPZ oraz studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Przypomniał przy tym, że dzięki Indywidualnej Organizacji Studiów Uczelnia, daje możliwość osobom pracującym pogodzenia nauki z ich obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Następnie absolwenci otrzymali dyplomy, które otwierają przed nimi możliwości nowych karier.

Dyplomy wręczali rektor Uczelni dr hab. Andrzej Samborski oraz kierownicy obu kierunków - dr inż. Agata Waszek i mgr Artur Gontarz, którzy gratulowali osiągniętych wyników i zaangażowania.

Przypomnijmy, że Uczelnia Państwowa w Zamościu proponuje studia podyplomowe na ponad 30 kierunkach oraz studia licencjackie (bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, finanse i rachunkowość, informatyka, pedagogika, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja), inżynierskie (logistyka, mechanika i budowa maszyn) oraz magisterskie (pielęgniarstwo).

Więcej o ofercie studiów, kursów oraz studiów podyplomowych oferowanych przez UPZ przeczytać można na stronie Uczelni pod linkiem:

Rekrutacja - Uczelnia Państwowa w Zamościu (upz.edu.pl)

Zainteresowani mogą również kontaktować się z Akademickim Centrum Edukacji UPZ, które znajduje się przy ul. Hrubieszowskiej 24, pok. 7, tel. 663 188 380, e-mail: ace@upz.edu.pl oraz podyplomowe@upz.edu.pl