Uniwersytet Pierwszego Wieku
Uniwersytet Pierwszego Wieku - UPZ

Uniwersytet Pierwszego Wieku

W dniach 26 i 28 listopada 2019 r. w Uczelni Państwowej w Zamościu odbyły się spotkania z młodzieżą w ramach Uniwersytetu Pierwszego Wieku.

Pierwsze spotkanie, w którym udział wzięła młodzież z Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu odbyło się w pracowni bezpieczeństwa narodowego, wyposażonej w strzelnicę laserową. Podczas zajęć młodzież poznała m.in. zasady celowania i postawy strzeleckie, które następnie wykorzystała podczas strzelania z broni laserowej. Zajęcia przeprowadził ppłk. mgr inż. Andrzej Podhorodecki, wykładowca na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Drugie spotkanie poświęcone zostało fotowoltaice, a udział w nich wzięli uczniowie ZSP nr 3 w Zamościu. Wykład pt. „Budowa i zasada działania paneli fotowoltaicznych” wygłosił dr Stanisław Tryka, wykładowca na kierunku mechanika i budowa maszyn UPZ.

mgn